Chceme zdravou Prahu 8

Praha 8 se dlouhodobě potýká se špatným stavem životního prostředí v některých svých částech, zejména kvůli nevhodně řešené dopravě a nekoncepčnímu přístupu vedoucímu k celkové zanedbanosti předmětných území. ČSSD se chce problematikou životního prostředí odpovědně a komplexně zabývat.

V žádném případě nedopustíme jakékoli další zahušťování výstavby na sídlištích či negativní zásahy typu výstavby elektrárny v Čimicích. Naopak budeme rozšiřovat plochy městské zeleně. Zrevitalizujeme stávající parky a vybudujeme minimálně dva zcela nové parky pro občany s veškerým příslušenstvím. Systematicky budeme vysazovat jednotlivé dřeviny a aleje. V rámci výsadeb chceme spolupracovat s místními obyvateli, zejména pak se seniory a dětmi, např. v rámci domovů seniorů a žákovských parlamentů. Podle možností začneme s propojováním ploch městské zeleně. Budeme se též odpovědně věnovat problematice vodních ploch, plánujeme revitalizaci těch stávajících a celkové výrazné rozšíření vodních prvků v Praze 8. Mimo jiné předložíme k veřejné diskuzi projekt na využití vltavských břehů.

Budeme se odpovědně zabývat všestranným rozvojem zanedbaných území (tzv. brownfieldů). Za naprosto nepřijatelný považujeme stav oblastí jako je dolní Libeň, která v žádném případě neodpovídá jejímu historickému významu a potenciálu. Na tomto území je málo zeleně, naopak hodně hluku a prachu, nemluvě o velkém množství heren, snížené bezpečnosti a dalších negativních doprovodných jevech. Podpoříme proto vypsání ideové urbanistické soutěže pro oblast Palmovky a dolní Libně, odstraníme herny a budeme všestranně rozvíjet toto území. Stejně odpovědným přístupem budeme postupovat i na dalších místech Prahy 8.

Naším cílem je celkové snížení hlukové a emisní zátěže v Praze 8, zejména v okolí frekventovaných komunikací, odstranění nevyrovnaného stavu jednotlivých částí Prahy 8 a výrazné zlepšení dialogu s občany a odborníky vedoucímu k mnohem lepšímu a dlouhodobějšímu efektu na rozvoj naší městské části.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892