Mladí sociální demokraté chtějí komplexní podporu vědy a zejména primárního výzk

Již delší dobu negativně vnímám stávající podfinancování vědy. S obavami též sleduji jisté přehlížení primárního výzkumu, který je však dlouhodobě zcela zásadním zdrojem významných objevů. Primární výzkum se objevuje v pracích mnoha studentů, kteří však mají velký problém získávat vlastní projekty. Počet schválených projektů je dnes velmi malý. To v dlouhodobém měřítku snižuje potenciál naší vědy a tím pádem i konkurences­chopnost České republiky.

Jsem moc rád, že pražští Mladí sociální demokraté plně doceňují potřebu výrazného zlepšení péče o vědu a primární výzkum. Praha si musí uvědomit, že je významné město vědy a musí jít příkladem. Chceme proto, aby došlo ke změně přístupu Magistrátu hl. m. Prahy ve smyslu mnohem většího zaměření se na podporu vědy v Praze. Osobně budu apelovat, aby byla vytvořena gesce radního pro podporu vědy a primárního výzkumu, a aby byly alokovány dostatečně velké finance, ze kterých by se podporoval nejen rozvoj moderní infrastruktury v daných institucích, ale též vlastní výzkum, a to zejména studentů, což by jim umožnilo administrovat vlastní vědecké projekty a zároveň to pomohlo nelehké finanční situaci mnoha stávajících vědeckých týmů.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892