Moje články

10. 09. 2014

Mladí sociální demokraté chtějí lepší životní prostředí v Praze

Praha je z biologického hlediska nesmírně rozmanitá. Zároveň však trpí mnohými neduhy, jako jsou špatně řešené dopravní cesty, vysoká zastavěnost a existence četných zanedbaných oblastí. Jako pražští Mladí sociální demokraté rozhodně nebereme potřebu zlepšení životního prostředí jako nějaké klišé. Naopak se chceme této problematice dlouhodobě a komplexně věnovat.

Vedle odpovídajících opatření v dopravě (mj. postupná ekologizace vozového parku), omezování energetické spotřeby a důsledného naplňování strategie ochrany ovzduší v Praze považujeme za důležité zajištění správného …

pokračování

05. 09. 2014

Mladí sociální demokraté chtějí komplexní podporu vědy a zejména primárního výzk

Již delší dobu negativně vnímám stávající podfinancování vědy. S obavami též sleduji jisté přehlížení primárního výzkumu, který je však dlouhodobě zcela zásadním zdrojem významných objevů. Primární výzkum se objevuje v pracích mnoha studentů, kteří však mají velký problém získávat vlastní projekty. Počet schválených projektů je dnes velmi malý. To v dlouhodobém měřítku snižuje potenciál naší vědy a tím pádem i konkurences­chopnost České republiky.

Jsem moc rád, že pražští Mladí sociální demokraté plně doceňují potřebu výrazného …

pokračování

30. 08. 2014

Chceme zdravou Prahu 8

Praha 8 se dlouhodobě potýká se špatným stavem životního prostředí v některých svých částech, zejména kvůli nevhodně řešené dopravě a nekoncepčnímu přístupu vedoucímu k celkové zanedbanosti předmětných území. ČSSD se chce problematikou životního prostředí odpovědně a komplexně zabývat.

V žádném případě nedopustíme jakékoli další zahušťování výstavby na sídlištích či negativní zásahy typu výstavby elektrárny v Čimicích. Naopak budeme rozšiřovat plochy městské zeleně. Zrevitalizujeme stávající parky a vybudujeme minimálně dva zcela nové parky pro občany s veškerým …

pokračování

05. 02. 2013

Na Praze 8 zvítězil duch aneb ohlédnutí se za loňskými volbami do Senátu PČR

Rozhodl jsem se sepsat blog o loňských senátních volbách s určitým odstupem, abych se mohl s chladnou hlavou zamyslet nad jejich průběhem a výsledkem. Osobně jsem byl totiž v rámci kampaně angažován jako volební manažer pana prof. Potůčka a volební výsledek jsem vzhledem k okolnostem nesl velmi těžce.
Ve volebním obvodu 23 (SO Praha 8, Letňany, Čakovice) kandidovalo v roce 2012 celkem 12 kandidátů, několik reprezentantů politických stran a pár nestraníků. Prof. Martin Potůček, který …

pokračování

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892