O mně

S čím jdu do voleb:

Zlepším životní prostředí v Praze 8.
Zaměřím se na pomoc seniorům.
Jsem pro nulovou toleranci hazardu.

Prioritní oblasti:

Životní prostředí, sociální oblast.

Programové priority:

 1. Zajistíme výrazný rozvoj městské zeleně a veřejných prostranství v Praze 8.
 2. Prosadíme snížení hlukové a emisní zátěže v okolí frekventovaných komunikací.
 3. Podpoříme bezplatný odvoz k lékaři u seniorů, kteří se tam nemají možnost dostat jiným způsobem.

Životopis:

Osobní údaje

Jméno, příjmení, titul: Mgr. Vít Céza
Rok narození: 1986
Stav: ženatý
Email: ceza@vitceza.cz
Webové stránky: www.vitceza.cz

Vzdělání:

 • Gymnázium Botičská, Botičská 1, 128 01 Praha 2 (2002 – 2006)
 • Prezenční studium bakalářského studijního programu na PřF UK v Praze, obor biologie; udělen titul bakalář (2006 – 2009)
 • Prezenční magisterské studium na PřF UK v Praze, program biologie, obor zoologie; udělen titul magistr s vyznamenáním (2009 – 2011)
 • Studium doktorského studijního programu na Katedře zoologie PřF UK v Praze (od roku 2011)
 • Hlavní řešitel projektu GAUK 24810: Diverzita a fylogenetická pozice volně žijících trichomonád. 2010.
 • Hlavní řešitel projektu GAUK 380911: Skrytá diverzita volně žijících trichomonád a jejich role v evoluci skupiny Parabasalia. 2011–2013.
 • Člen řešitelského kolektivu projektu GAČR GA206/09/0927: Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů. 2009 – 2011.

Pracovní zkušenosti:

 • Volební manažer kandidáta do Senátu Parlamentu České republiky prof. Potůčka (2012)
 • Vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2012–2013)
 • Asistent dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva hl. m. Prahy Romana Petruse (od 2013)
 • Tajemník výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku ZHMP (od 2013)
 • Asistent poslance Parlamentu České republiky Jaroslava Zavadila (od 2013)

Další dovednosti

Nadprůměrná znalost práce s PC
Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Jazykové znalosti

Angličtina – aktivně
Němčina – pasivně

Zájmy

Příroda, cestování, politika, fotografování.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892